22 - Vaste snelheidscamera’s en trajectcontrole -> effectief

Vaste snelheidscamera’s (flitspalen) hebben een positief effect op de verkeersveiligheid. Gemotoriseerd verkeer houdt zich beter aan de snelheidslimiet, waardoor het aantal ernstige ongevallen significant afneemt. Bij trajectcontrole is het effect zelfs nog iets groter.

Deze factsheet hoort bij de risico-indicator Veilige snelheden


Snelheid en verkeersveiligheid
Veel automobilisten rijden – bewust of onbewust – te hard: sneller dan de snelheidslimiet, of te snel voor specifieke omstandigheden zoals mist of spitsdrukte. Bij een hogere rijsnelheid is de remweg langer, de beschikbare reactietijd korter en een eventuele botsing harder. Een te hoge snelheid vergroot daarmee de kans op verkeersongevallen en de kans op een ernstige afloop daarvan. Naar schatting wordt een derde van alle dodelijke verkeersongevallen (mede) veroorzaakt door te snel rijden.
 
Snelheidscamera’s
Nederlands en buitenlands onderzoek laat zien dat snelheidscamera’s een positief effect hebben op het snelheidsgedrag en de verkeersveiligheid. Automobilisten houden zich beter aan de geldende limiet en het aantal ongevallen neemt aanzienlijk af. Uit onderzoek blijkt dat vaste snelheidscamera’s (flitspalen) leiden tot circa 20% minder ongevallen en tot circa 50% minder ernstige of dodelijke ongevallen. Nederlandse automobilisten vinden het gebruik van snelheidscamera’s in flitspalen acceptabeler dan in verdekt opgestelde politieauto’s (bron: SWOV-factsheet De werking en effecten van snelheidscamera’s).
Volgens sommigen kunnen snelheidscamera's ook een ongunstig effect hebben. In de eerste plaats refereert men dan aan het verondersteld kangoeroe-effect. Een kangoeroe-effect ontstaat als automobilisten bij het zien van een snelheidscamera plotseling afremmen en daarna weer snel optrekken. Dit zou zowel de doorstroming en het milieu als de verkeersveiligheid nadelig beïnvloeden. Er is echter geen onderzoek gedaan naar de mate waarin dit verschijnsel zich in de praktijk voordoet en wat de effecten ervan zijn (bron: SWOV-factsheet De werking en effecten van snelheidscamera’s).
 
Trajectcontrole
Het effect van trajectcontrole – waarbij de gemiddelde snelheid over een langer traject wordt gemeten – is zelfs nog iets groter. Op wegen met trajectcontrole neemt het totale aantal ongevallen met 30% af, het aantal ernstige of dodelijke ongevallen met meer dan de helft (56%).
 
Verantwoording
De hier beschreven effecten zijn hoofdzakelijk gebaseerd op Europees onderzoek. Onderzoek naar snelheidscamera’s is met name uitgevoerd op het onderliggende wegennet. Onderzoek naar trajectcontrole betreft vooral autowegen en snelwegen.

 
Meer informatie
Deze factsheet is gebaseerd op SafetyCube DSS (European Road Safety Decision Support System).

 

© Copyright 2023 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven