CycleRAP

CycleRAP is een methode om de veiligheid van fietsinfrastructuur proactief in kaart te brengen, dus zonder gebruik te hoeven maken van ongevallengegevens. CycleRAP is ontwikkeld voor alle fietspaden, fietsstroken en wegen waar fietsers gebruik van maken, zowel binnen als buiten de bebouwde kom. De veiligheid van de fietsinfrastructuur wordt uiteindelijk uitgedrukt in sterren: hoe meer sterren, hoe veiliger.

CycleRAP is een uitgebreide versie van het sterrensysteem voor fietsers binnen EuroRAP (European Road Assessment Programme). In het EuroRAP-basismodel zit een sterrenscore voor fietsers die inzicht geeft in fietsongevallen met gemotoriseerd verkeer. Er vallen echter ook veel fietsslachtoffers, met name ernstig verkeersgewonden, bij fietsongevallen zonder gemotoriseerd verkeer. CycleRAP geeft ook inzicht in de kans op deze ongevallen en geeft daarom een vollediger beeld van de fietsveiligheid dan de EuroRAP-score.
 
Bij de CycleRAP-analyse van de fietsveiligheid wordt gebruikgemaakt van videobeelden. Rapporten bieden inzicht in de risico’s op ongevallen met voertuigen, fietsers en snor-/bromfietsers, voetgangers en enkelzijdige ongevallen. Daarnaast worden de veiligheidsscores en wegkenmerken weergegeven in een GIS-omgeving (GIS staat voor ‘geografische informatiesystemen’; de GIS-specialist van jouw gemeente kan je hier meer over vertellen).
 
CycleRAP is ontwikkeld door SWOV in opdracht van de ANWB. De methode is onderdeel van het internationale Road Assessment Programme (iRAP).
 
 
Ervaringen van ontwerpers en gebruikers
 
ANWB
- Een rapportage van de veiligheid van de infrastructuur, met de risico’s voor fietsers.
- Database met data van de geïnspecteerde routes, waarin naast de verkeersveiligheidsscore ook gegevens staan van de wegkenmerken, intensiteiten en de gereden snelheid (V85).

Geschikt
- Voor netwerkinspectie of analyse van een route.
- Om veiligheid proactief in kaart te brengen.
- Als aanvulling op inspecties en het beperktere iRAP-model.

Ongeschikt
- Voor het maken van een kosten-batenanalyse.


Provincie Friesland
Inzicht gekregen in risico’s op specifieke fietspaden (uit te splitsen in een negental kenmerken).

Geschikt
Voor het achterhalen van eventuele onveilige locaties op de fietsinfrastructuur zonder dat je eerst moet ‘wachten’ op verkeersongevallen.

Ongeschikt
Voor het in kaart brengen van het hele netwerk, daarvoor is CycleRAP nog te kostbaar.  


Benodigde data
- Beelden
- Wegkenmerken
- Snelheid gemotoriseerd verkeer
- Intensiteiten 

Waar toegepast?
Waar CycleRAP is of wordt toegepast, kun je zien op een kaart van de ANWB.
 
In beheer bij
ANWB

Contact
Fieke van Schaik  
E: fvanschaik@anwb.nl
T: +31 (0)6 31 76 04 26

Voor offertes kun je contact opnemen met geaccrediteerde partijen.
 
Meer informatie
Factsheet CycleRAP (ANWB)
Sterrensysteem voor veiliger fietsverkeer (ANWB)
Irap.org
© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven