EuroRAP-sterrenmethodiek

De EuroRAP-sterrenmethodiek is onderdeel van het internationale Road Assessment Programme (iRAP). De methodiek is geschikt voor alle typen wegen en bestaat uit drie onderdelen: sterrenscores waarmee risico’s van weggebruikers in kaart worden gebracht, een voorspellende ongevallenkaart en een investeringsplan en investeringskaart. 
 
De methodiek heeft daarnaast aanvullende modellen en tools:
  • CycleRAP: een sterrenscore voor de veiligheid van fietsinfrastructuur.
  • Kruispuntanalyse.
  • Sterrenscore voor designs: hiermee kun je de sterrenscore van wegontwerp berekenen, waarbij scenario’s op basis van kosten baten kunnen worden afgewogen.
  • Sterrenscores voor scholen: quick-scan van de risico’s rondom scholen, gericht op voetgangers.
EuroRAP is een initiatief van de ANWB, die hiervoor in 2012-2014 een groot aantal gegevens van provinciale wegen heeft verzameld (zie bij ‘meer informatie’). De methodiek en protocollen zijn in de afgelopen twintig jaar ontwikkeld en worden nu wereldwijd toegepast via iRAP.


Ervaringen van ontwerpers en gebruikers

ANWB

Risico’s van alle weggebruikers worden in kaart gebracht.

Geschikt
Voor gemeenten zit de toegevoegde waarde met name in het investeringsplan, omdat dit integraal is en betrekking heeft op alle weggebruikers.

Provincie Friesland
Een analyse van de ANWB in 2015 liet zien dat we onze wegen moeten verbeteren en dat dat € 90 miljoen zou kosten. De Provinciale Staten hebben daarvoor € 30 miljoen beschikbaar gesteld. Daarnaast heeft de methodiek opgeleverd dat we kritisch naar onze wegen en richtlijnen hebben gekeken.

Geschikt
Voor een analyse van de risico’s op je wegennet in vergelijking met de Europese/internationale standaarden.

Ongeschikt
De methodiek heeft zich niet toegespitst op de Nederlandse situatie (Duurzaam Veilig). Op basis van de wereldwijde score berekent de methodiek een veilige weg. Duurzaam Veilig verschilt daar soms van, wat betreft bermbreedte of wegbreedte.

Benodigde data
- Beelden 
- Wegkenmerken 
- Snelheid gemotoriseerd
- Verkeer 
- Intensiteiten

Waar toepast
De methode wordt in honderd landen toegepast op diverse typen infrastructuur.

In beheer bij 
ANWB

Contact
Fieke van Schaik  
E: fvanschaik@anwb.nl
T: +31 (0)6 31 76 04 26
 
Voor offertes kun je contact opnemen met geaccrediteerde partijen.

Meer informatie
Irap.org (handleiding en factsheets) 
EuroRAP-onderzoek ANWB
© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven