ProMeV

ProMeV staat voor ‘Proactief Meten van Verkeersveiligheid’. Het instrument helpt om de verkeersveiligheid van wegen, wegennetwerken, wegvakken en routes te beoordelen, zonder afhankelijk te zijn van ongevallengegevens. ProMeV kijkt onder andere naar de aanwezigheid van bijvoorbeeld horeca, scholen en andere locaties die verkeersgedrag en verkeersstromen kunnen beïnvloeden.
 
In feite is ProMeV een combinatie van vier afzonderlijke instrumenten, die elders in dit document apart worden beschreven:
  1. Kernenmethode (netwerk)
  2. Routetoets (route)
  3. DV-meter (weg en gedrag)
  4. VSGS (weg en gedrag) 
ProMeV is een nauwkeurige maar behoorlijk tijdrovende methode. Een sneller – maar minder gedetailleerd – alternatief is ProMeV Light. Deze lightversie van ProMeV geeft snel en proactief een overzicht van de grootste veiligheidsknelpunten van het provinciale wegennet.
 
ProMeV en ProMeV Light zijn ontwikkeld door SWOV in opdracht van het Interprovinciaal Overleg (IPO). ProMeV is uitgewerkt in ArcGIS, een geografisch informatiesysteem dat in gebruik is bij de meeste provincies.


Ervaringen van ontwerpers en gebruikers

SWOV

Vier tools om de veiligheid van het wegennet en de DV-kwaliteit van de inrichting te toetsen.

Geschikt
Netwerkanalyse en veiligheidsbeoordelingen, benchmarking tussen wegbeheerders, lokale analyses.

Ongeschikt
Voor evaluaties op lokaal (wegvak/kruispunt) niveau.

Zie voor gebruikerservaringen bij de afzonderlijke instrumenten.


Benodigde data
Zie bij de afzonderlijke instrumenten van ProMeV:
- Kernenmethode
- Routetoets
- DV-meter
- VSGS

Waar toegepast
In delen van Gelderland (2015) en Noord-Holland (2015). De provincies Groningen, Drenthe en Limburg hebben gewerkt met (een deel van) ProMeV.

In beheer bij
SWOV
 
Contact
Govert Schermers (SWOV)
E: govert.schermers@swov.nl
T: +31 (0)70 317 33 33

Meer informatie
ProMeV: Proactief Meten van Verkeersveiligheid.
© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven