VSGS

VSGS staat voor Veilige Snelheden, Geloofwaardige Snelheidslimieten. Het instrument is ontwikkeld om vast te stellen:
  • wat een veilige snelheid is gegeven de inrichting van de weg
  • in hoeverre de huidige snelheid of snelheidslimiet afwijkt van de veilige snelheid
  • in hoeverre wegen een veilige en een geloofwaardige snelheidslimiet hebben.
VSGS bepaalt eerst de veilige snelheid op basis van mogelijke conflicten (frontale conflicten, dwarsconflicten, conflicten tussen auto’s en fietsers/voetgangers) en vervolgens, op basis van de weg- en omgevingskenmerken, de geloofwaardigheid van de beoogde limiet. De inzet van handhaving en voorlichting worden hier ook in meegenomen.
 
Belangrijkste stappen binnen VSGS:
  1. Verzamel voor ieder wegvak en kruispunt de relevante kenmerken.
  2. Inventariseer wat de veilige snelheid is gegeven de inrichting van de weg.
  3. Stel vast in hoeverre de huidige snelheid (V90) of snelheidslimiet overeen komt met de veilige snelheid.
  4. Stel vast in hoeverre de snelheidslimiet geloofwaardig is.
  5. Kies de gewenste oplossingsrichting (zoals opwaarderen, afwaarderen) en bepaal welke maatregelen nodig zijn om de veiligheid en geloofwaardigheid van de weg te verbeteren.
Recent onderzoek laat zien dat de verwachte relatie tussen lage geloofwaardige snelheidslimieten en overtredingen van de snelheidslimiet zich niet voor lijkt te doen. Nader onderzoek is nodig om vast te stellen waar dat aan ligt.
 
VSGS is onderdeel van ProMeV.


Ervaringen van ontwerpers en gebruikers

SWOV
De VSGS geeft aan wat een veilige snelheid is in relatie tot de inrichting van de weg.

Geschikt
Om te checken of een weg een veilige en geloofwaardige snelheidslimiet heeft.

Ongeschikt
Om routes en netwerken te analyseren.


Provincie Gelderland

Ongeschikt
Voor een weging in belang tussen de kenmerken.


Benodigde data
- Veilige snelheden: menging snelverkeer en kwetsbare verkeersdeelnemers, obstakelvrije zone, redresseerstrook, soort kruisingen, snelheidsremmende maatregelen, geslotenverklaringen, rijrichtingscheiding, obstakelvrije zone, aantal erfaansluitingen.
 - Geloofwaardige snelheidslimieten: rijbaanbreedte, aantal/scheiding rijstroken, rechtstanden, geslotenverklaring, fietsvoorzieningen, trottoir, type kruisingen, snelheidsremmende maatregelen, wegomgeving.

Waar toegepast
- VSGS is als apart instrument toegepast in pilots in Zeeland, Friesland en Parkstad (2010), op de Zeeuwse provinciale wegen (2018) en in Amsterdam als onderdeel van de Network Safety Index (2017, zie ook verderop).
- Als onderdeel van ProMeV is VSGS toegepast in delen van Gelderland (2015) en Noord-Holland (2015). De provincies Groningen, Drenthe en Limburg hebben gewerkt met (een deel van) ProMeV.

In beheer bij
SWOV
 
Contact
Govert Schermers (SWOV)
E: govert.schermers@swov.nl
T: +31 (0)70 317 33 33
 
Meer informatie
Handleiding VSGS
Veilige en geloofwaardige snelheidslimieten
© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven