MOVIMAPS veiligheidsratio en snelheid

In MOVIMAPS zijn naast snelheden ook veiligheidsratio’s beschikbaar. Per snelheidsregime laat het instrument het aantal (geregistreerde) letselongevallen per afgelegde voertuigkilometer (de veiligheidsratio) zien. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van een schatting van de hoeveelheid verkeer op elke weg op basis van floating car data. Binnen gemeenten is dat verder verfijnd naar de wijken. Zo ontstaat een beeld waar de grootste risico’s zijn. 
 
Deze informatie kan gebruikt worden in aanvulling op informatie over risicofactoren. De combinatie met snelheid maakt het mogelijk om te beoordelen of snelheid mogelijk een rol speelt bij de geconstateerde afwijkende risico’s. Het instrument wordt in de nabije toekomst uitgebreid met kenmerken van fietsinfrastructuur en fietsintensiteiten.


Ervaringen van de ontwerper

Hastig
MOVIMAPS veiligheidsratio en snelheid stelt gemeenten in staat om gebieden aan te wijzen waar objectief gezien de risico’s het grootst zijn. Door per snelheidsregime in beeld te brengen hoeveel letselongevallen er gebeuren, kan de gemeente eenvoudig zien waar de winst kan worden behaald. Op basis daarvan kan de gemeente heldere doelen stellen. Aan de hand van gedetailleerde snelheidsgegevens en de 5-percentielen kan worden beoordeeld of te hard rijden bijdraagt aan het risico. Het instrument kan aansluiten op andere instrumenten, zoals de vorm-toets.

Geschikt
voor zowel de integrale risicoanalyse, als voor de opstelling van het uitvoeringsprogramma.

Er zijn nog geen reacties van gebruikers.


Benodigde data
- Ongevallen (BRON) 
- Schatting intensiteit op basis van floating car data 
- Snelheden (floating car data van verschillende leveranciers of van het NDW)

Waar toegepast
Het instrument wordt toegepast in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Flevoland, Noord-Brabant, Limburg en Noord-Holland (inclusief de Vervoerregio Amsterdam).

In beheer bij
Hastig
 
Contact
Richard van de Werken
E: R.vdwerken@hastig.nl
T: +31 (0)6 50 64 63 57

Meer informatie
Movimaps.eu
© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven