CROW start met gezamenlijke aanpak verkeersveiligheid

Het aantal verkeersslachtoffers is volgens het CBS vorig jaar gestegen met elf procent tot 678. Veel te veel vindt ook CROW, die het belang onderstreept van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) 2030. “Helaas laat dit zien dat verkeersveiligheid een topprioriteit is die we samen aan moeten pakken”, aldus CROW-directeur Pieter Litjens.

CROW en SWOV starten in mei met een serie regionale bijeenkomsten ter ondersteuning van provincies, regio's en gemeenten op het gebied van verkeersveiligheid. De eerste bijeenkomst is op 9 mei in Brabant. Dan gaat ook een nieuwe website in de lucht.
 
Afgelopen december werd het Strategisch Plan Verkeersveiligheid samen met de minister van Infrastructuur en Waterstaat en bestuurders van provincies en gemeenten gepresenteerd met de ambitie om te streven naar nul verkeersslachtoffers. Het plan kwam tot stand met betrokkenheid van alle overheden en maatschappelijke partners.
 
Inmiddels wordt er hard gewerkt aan de uitvoering van het plan, waaronder het opzetten van een gezamenlijk kennisnetwerk van CROW en SWOV dat provincies, gemeenten en vervoerregio’s  helpt bij het in kaart brengen van de risico's op hun wegen. Als eerste stap op weg naar regionale Uitvoeringsprogramma’s.
 

Samenwerking

SWOV en CROW zorgen samen voor informatie die gemeenten, provincies en regio’s kunnen gebruiken voor hun risicoanalyses. De nieuwe website en het in te richten Infopunt SPV zijn het hart van het Kennisnetwerk dat de komende vijf jaar steeds verder zal worden uitgebreid.  Op basis van de risicoanalyses worden door de regio’s vervolgens  uitvoeringsprogramma’s gemaakt die stap voor stap worden uitgevoerd. Met de serie bijeenkomsten zorgen CROW en SWOV onder meer dat kennis en informatie  en praktische handvatten wordt overgedragen en dat de kennis- en ondersteuningsbehoeften van de regio’s in kaart wordt gebracht.

Terug naar 'Nieuws'
Submenu openen

CROW start met gezamenlijke aanpak verkeersveiligheid

© Copyright 2022 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven