Factsheet Risico-indicatoren

Om risico’s in het verkeerssysteem in kaart te brengen, kunnen we gebruikmaken van zogeheten risico-indicatoren of ‘Safety Performance Indicators’ (SPI’s): indicatoren voor risicofactoren – wegkenmerken, omstandigheden of gedragingen – die een sterk oorzakelijk verband hebben met verkeersveiligheid.


Risico-indicatoren zijn belangrijke hulpmiddelen om het veiligheidsniveau van specifieke onderdelen van het verkeerssysteem te inventariseren en monitoren.

Met risico-indicatoren bedoelen we hier hetzelfde als ‘Safety Performance Indicators’ (SPI’s): meetbare variabelen waarmee we veiligheidsrisico’s in het verkeerssysteem in kaart kunnen brengen. Risico-indicatoren kunnen worden gedefinieerd op het gebied van gedrag (zoals snelheid en alcohol), de veiligheid van de infrastructuur, de veiligheid van voertuigen en de ‘afhandeling’ van ongevallen.

Download de factsheet

Terug naar 'Nieuws'
Submenu openen

Factsheet Risico-indicatoren

© Copyright 2023 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven