Factsheet Risico-indicatoren

Om risico’s in het verkeerssysteem in kaart te brengen, kunnen we gebruikmaken van zogeheten risico-indicatoren of ‘Safety Performance Indicators’ (SPI’s): indicatoren voor risicofactoren – wegkenmerken, omstandigheden of gedragingen – die een sterk oorzakelijk verband hebben met verkeersveiligheid.


Risico-indicatoren zijn belangrijke hulpmiddelen om het veiligheidsniveau van specifieke onderdelen van het verkeerssysteem te inventariseren en monitoren.

Met risico-indicatoren bedoelen we hier hetzelfde als ‘Safety Performance Indicators’ (SPI’s): meetbare variabelen waarmee we veiligheidsrisico’s in het verkeerssysteem in kaart kunnen brengen. Risico-indicatoren kunnen worden gedefinieerd op het gebied van gedrag (zoals snelheid en alcohol), de veiligheid van de infrastructuur, de veiligheid van voertuigen en de ‘afhandeling’ van ongevallen.

Download de factsheet

© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven