Factsheet Veilig van deur tot deur

Het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 – kortweg SPV 2030 – beschrijft een vernieuwde visie op verkeersveiligheid. Overheden en maatschappelijke partijen zetten gezamenlijk in op een meer ‘risicogestuurd’ verkeersveiligheidsbeleid: ongevallen voorkómen door de belangrijkste risico’s in het verkeerssysteem proactief aan te pakken.

Wat is het SPV 2030?
Het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV 2030) beschrijft een gezamenlijke koers van wegbeheerders en andere verkeersprofessionals om het aantal verkeersslachtoffers drastisch te verminderen. Om dat te bereiken, moet verkeersveiligheid structureel aandacht krijgen in landelijke, regionale en lokale uitvoeringsprogramma’s: gezamenlijke agenda’s met concrete maatregelen om de belangrijkste risico’s in het verkeerssysteem aan te pakken.

Lees meer over het 'Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030: Veilig van deur tot deur' in de factsheet.

Download de factsheet

Terug naar 'Nieuws'
Submenu openen

Factsheet Veilig van deur tot deur

© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven