Factsheet Verkeersveiligheid bij kruispunten met verkeerslichten

Op kruispunten met verkeerslichten komen relatief veel ongevallen voor, veelal kopstaartongevallen, ongevallen waarbij geen voorrang wordt verleend of als gevolg van door rood rijden.

Risicofactoren hierbij zijn het wegontwerp, de verkeerslichtenregeling en het verkeerskundig beheer en onderhoud. Door met deze factoren rekening te houden, kan het risico omlaag worden gebracht.

Download de factsheet

Terug naar 'Nieuws'
Submenu openen

Factsheet Verkeersveiligheid bij kruispunten met verkeerslichten

© Copyright 2022 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven