Snel van start met effectieve maatregelen

Wegbeheerders hoeven niet te wachten tot de risicoanalyses klaar zijn om nu al met maatregelen aan de slag te gaan. Het Kennisnetwerk SPV heeft hiervoor de factsheet Snel van start met effectieve maatregelen gepubliceerd. De maatregelen die hierin staan, zijn verdeeld over 3 blokken: infrastructuur, verkeersonderwijs en – voorlichting en handhaving.

 
Snel van start met: Infrastructuur
De maatregelen voor een veiliger infrastructuur richten zich op de erftoegangswegen (30 en 60 km/u), gebiedsontsluitingswegen (50 en 80 km/u) en op fietsvoorzieningen. Te denken valt aan kruispuntplateaus, korte rechtstanden, vrijliggende fietspaden, fysiek gescheiden rijrichtingen of het weghalen van paaltjes op fietspaden.
 
Snel van start met: Verkeersonderwijs en -voorlichting
Over de effecten is weinig bekend, maar het is sowieso zaak om Verkeerseducatie onderdeel te laten zijn van langdurige, herhaalde interventies, gecombineerd met andere maatregelen. Hetzelfde geldt ook voor voorlichting, dat met handhavings- of beloningsacties kan worden gecombineerd.
 
Snel van start met: Handhaving
Verkeerstoezicht is een belangrijk onderdeel van verkeersveiligheidsbeleid. Dit onderwerp structureel op de agenda plaatsen van de lokale driehoek (Burgemeester, OM en politie) is essentieel, evenals nauwe samenwerking met wegbeheerders en maatschappelijke partners.
 
Download de factsheet

Terug naar 'Nieuws'
Submenu openen

Snel van start met effectieve maatregelen

© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven