Netwerk

Het kennisnetwerk SPV is een samenwerking van CROW en SWOV in opdracht van het Ministerie van IenW. Op deze site vind je alle beschikbare relevante kennis rondom de implementatie van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid. Een handige plek voor elke professional die zich met verkeersveiligheid bezighoudt. We nodigen iedereen uit om actief mee te doen. Want alleen door samen te werken kunnen we de verkeersveiligheid verbeteren!

Hieronder vind je een overzicht van organisaties in het netwerk van Kennisnetwerk SPV. Met daarin:
  • Kennis en onderzoek
  • Advies en onderzoek
  • Beleid en beleidsuitvoering wegbeheer
  • Branche- en belangenorganisaties
  • Overheid
 
Mocht je aanvullingen hebben op dit overzicht, stuur dan een mail naar info@kennisnetwerkspv.nl.

 

Kennis en Onderzoek

Organisatie

Beschrijving aard organisatie

Link

SWOV Wetenschappelijke onderzoeksinstelling verkeersveiligheid. www.swov.nl
CROW Kennisplatform voor o.a. fiets en infra en verkeerseducatie. www.crow.nl
Veiligheid.nl Expertisecentrum ongevallen in en om huis, op straat op school en het werk. www.veiligheid.nl/verkeer
TNO Onderzoeksinstelling https://www.tno.nl/nl/
PVF Platform Veilig Fietsen bundelt alle kennis rondom fietsveiligheid in Nederland. https://www.fietsberaad.nl/Platform-Veilig-fietsen/HomeAdvies en Onderzoek

Organisatie

Beschrijving aard organisatie

Link

Hastig met SPI Kompass (snelheid, infra, ongevallen en
intensiteiten)
www.hastig.nlBeleid & beleidsuitvoering / wegbeheer

Organisatie Beschrijving aard organisatie Link
Teamalert Uitvoeringsorganisatie verkeerseducatie https://teamalert.nl/Branche- & belangenorganisaties

Organisatie

Beschrijving aard organisatie

Link

Bouwend Nederland Ondernemersorganisatie voor Bouw en Infra www.bouwendnederland.nl/
ANWB Belangenbehartiging en stimuleren veiligheid www.anwb.nl
VVN Maatschappelijke organisatie die zich inzet voor meer  verkeersveiligheid in Nederland. VVN streeft er naar om zoveel mogelijk mensen en organisaties te inspireren, te stimuleren en actief te betrekken bij verkeersveiligheid. https://vvn.nl/
VNO-NCW Nederlandse werkgeversorganisatie https://www.vno-ncw.nl/
KNV Koepelorganisatie voor het beroepspersonenvervoer en het spoorgoederenvervoer. KNV Taxi en Zorgvervoer, Busvervoer Nederland en KNV Spoorgoederen maken onderdeel uit van Koninklijk Nederlands Vervoer https://www.knv.nl/
BOVAG   https://www.bovag.nl/
Vereniging verkeersslachtoffers Spreekbuis en platform voor personen die met de gevolgen van een ernstig verkeersongeval te maken hebben gekregen. https://verkeersslachtoffers.nl/
Fietsersbond Belangenbehartiging fietsers https://www.fietsersbond.nl/
Verbond van verzekeraars De belangenvereniging van schade- en levensverzekeraars in Nederland https://www.verzekeraars.nl/
Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV) Belangenbehartiging en stimuleren veiligheid https://knmv.nl/
RAI Vereniging Belangenvereniging importeurs van gemotoriseerd vervoer https://raivereniging.nl/
TLN Transport en Logistiek Nederland (TLN) is dé ondernemersorganisatie voor wegtransport-bedrijven en logistiek dienstverleners. https://tln.nl/
Stichting Toekomstbeeld en techniek Domeinoverstijgende interdisciplinaire toekomstverkenningen https://stt.nl/
NXP Technologiebedrijf gericht op innovaties in het verkeer https://www.nxp.com/
Fonds slachtofferhulp Organisatie die zich inzet voor slachtoffers https://fondsslachtofferhulp.nl/Overheid

Organisatie

Beschrijving aard organisatie

Link

VNG Vereniging Nederlandse gemeenten www.vng.nl
GNMI Het Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur  www.gnmi.nl
IPO Inter Provinciaal overleg www.ipo.nl
ROV-Oost Nederland Regionaal overleg orgaan www.rovoostnederland.nl/
ROV-Zuid-Holland Regionaal overleg orgaan www.rovzh.nl
ROV Friesland Regionaal overleg orgaan www.rof.nl
Provincie Utrecht Regionaal overleg orgaan www.provincie-utrecht.nl
Verkeer en meer vervoerregio Amsterdam Regionaal overleg orgaan www.verkeerenmeer.nl
Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe Regionaal overleg orgaan www.veiligbereikbaardrenthe.nl
VVB Groningen Regionaal overleg orgaan www.provinciegroningen.nl
PVB Flevoland Regionaal overleg orgaan www.flevoland.nl
ROV Limburg Regionaal overleg orgaan www.rovl.nl
Provincie Noord-Brabant Regionaal overleg orgaan www.brabant.nl
ROV-Zeeland Regionaal overleg orgaan www.rovz.nl


 
© Copyright 2021 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven