Initiatiefnemers

Het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 is opgesteld door de volgende partijen:

  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  • Ministerie van Justitie en Veiligheid
  • Interprovinciaal Overleg (IPO)
  • Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
  • Vervoerregio Amsterdam
  • Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)

Bij de totstandkoming van het SPV 2030 is gebruik gemaakt van werkgroepen, stakeholdersbijeenkomsten en landelijke bijeenkomsten. Aan de werkgroepen namen meer dan 100 personen deel van bijna 50 organisaties. Denk hierbij aan vertegenwoordigers van de partners van de Veiligheidscoalitie die het Manifest Verkeersveiligheid: een nationale prioriteit hebben ondertekend, van kenniscentra, van provincies, gemeenten en regionale samenwerkingsverbanden en van maatschappelijke partijen. Inmiddels is er ook een 2.0-versie van het manifest.

© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven