Negen thema's

Het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) 2030 kent negen beleidsthema's die structuur geven aan de belangrijkste verkeersveiligheidsrisico's. De negen beleidsthema's zijn tot stand gekomen vanuit een gezamenlijke en brede verkenning van alle risico's voor verkeersveiligheid. De negen beleidsthema's zijn:

 1. Veilige infrastructuur
 2. Heterogeniteit in het verkeer
 3. Technologische ontwikkelingen
 4. Kwetsbare verkeersdeelnemers
 5. Onervaren verkeersdeelnemers
 6. Rijden onder invloed
 7. Snelheid in het verkeer
 8. Afleiding in het verkeer
 9. Verkeersovertreders

De eerste drie thema's kijken naar risico's vanuit het verkeerssysteem en het voertuig en zijn generiek van aard.

De thema's 4 en 5 hebben betrekking op specifieke risicogroepen (jongeren, ouderen) en modaliteiten (tweewielers, voetgangers).

De laatste vier thema's hebben te maken met risico's vanuit de individuele verkeersdeelnemer en zijn gedrag.

In het SPV 2030 wordt voor elk thema een afbakening beschreven, de achtergrond en de belangrijkste risico's. Verder wordt een toekomstbeeld beschreven en de beoogde resultaten voor 2030 met mogelijke oplossingsrichtingen.

Het is belangrijk het SPV 2030 te zien als een leidraad. De landelijke, regionale en lokale inzet wordt gebaseerd op de eigen risicoanalyse en de prioriteiten die daaruit volgen.

Tijdens het opstellen van het SPV 2030 is veel informatie opgehaald die is vastgelegd in de volgende documenten:

 1. Veilig van Deur tot Deur.
 2. Startakkoord Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030
 3. Door to Door safety (English version)
Het Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid (LAP) bevat de maatregelen van de rijksoverheid voor de jaren 2022-2025 voor de uitvoering van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030.
© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven