Veilige infrastructuur

1Een veilige inrichting van wegen en fietspaden kan ongevallen voorkomen. Als hulpmiddel voor het veilig inrichten van wegen zijn er de zogeheten CROW-richtlijnen en de veiligheidsvisie Duurzaam Veilig van de SWOV.

Toekomstbeeld SPV 2030: kwaliteitssprong in de veilige inrichting van infrastructuur

In 2030 is er een significante verbetering bereikt in de veilige infrastructuur in heel Nederland. Daarmee wordt de kans dat een ongeval plaatsvindt beperkt, evenals de ernst van een eventueel ongeval.

Om hier invulling aan te geven wordt gestreefd naar de volgende resultaten voor 2030:

  1. Voor alle infrastructuur zijn de risicofactoren in kaart gebracht aan de hand van wetenschappelijk onderbouwde en door wegbeheerders geaccepteerde methoden.
  2. Wegbeheerders hebben op basis van het inzicht in risicofactoren prioriteiten gesteld voor verbetering van de infrastructuur en een realistisch streefdoel gesteld.
  3. Wegbeheerders hebben de prioriteiten vertaald naar concrete maatregelen bij grootschalige renovaties, beheer en onderhoud.
  4. Aan nieuwe infrastructuur ligt altijd een risicoanalyse ('audit') voor verkeersveiligheid ten grondslag.
© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven