Planning

Het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV 2030) is een gezamenlijk document van alle professionals die zich bezighouden met verkeersveiligheid.

In 2017 zijn met behulp van werkgroepen de grootste verkeersveiligheidsrisico's in kaart gebracht. In 2018 is het SPV 2030 geschreven en in december 2018 gepresenteerd. In 2020-2021 worden de risicoanalyses uitgevoerd en in 2021-2022 de uitvoeringsprogramma's geschreven met maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Er zijn tot 2030 drie fasen te onderscheiden:

  • Implementatie - introductieperiode (2019-2020): In deze fase gaan overheden een eerste risicoanalyse uitvoeren. Samen met partners de provinciale, regionale en/of lokale risico's in kaart brengen en komen tot een uitvoeringsprogramma met concrete maatregelen.
  • Implementatie - ervaren, leren en evalueren (2020-2025): In deze fase doen overheden ervaring op met risicogestuurd werken en worden kennis en ervaringen gedeeld. In deze fase wordt gewerkt aan het gezamenlijk formuleren van een set aan risicoindicatoren oftewel safety performance indicators (SPI's).
  • Bijstellen en professionaliseren (2025-2030): Na een evaluatie in 2025 wordt gekeken of het SPV 2030 moet worden bijgesteld. Op basis van de lessen uit de voorgaande jaren wordt gekeken welke inspanningen nodig zijn om het risicogestuurd werken verder te professionaliseren.

Deze stappen moeten ertoe leiden dat de overheden in 2030 een risicogestuurde werkwijze kennen en structureel aandacht hebben voor verkeersveiligheid. Hierbij betrekken ze de partijen die hier een bijdrage aan kunnen leveren.

(Klik op het schema voor vergroting)

© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven