Veilige verkeersdeelnemers

Om de veiligheid van het verkeerssysteem te kunnen meten, is het belangrijk om te weten wat het aandeel is van ‘veilige verkeersdeelnemers’ in het verkeer. Het begint met de vraag: welk gedrag bepaalt of iemand een ‘veilige verkeersdeelnemer’ is? Op basis van wetenschappelijk onderzoek kunnen we die vraag beantwoorden door te kijken naar vier indicatoren of risicofactoren:
  1. Nuchtere bestuurders (niet onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen)
  2. Gebruik van beveiligingsmiddelen (gordel, helm, kinderzitje)
  3. Lichtvoering
  4. Aandacht bij het verkeer (geen gebruik van mobieltje en niet te vermoeid om te rijden)
Door te meten hoe verkeersdeelnemers op deze factoren scoren, krijgen we inzicht in het aandeel veilige verkeersdeelnemers. Op basis van deskresearch onderzocht Goudappel samen met stakeholders welke behoeften er zijn vanuit het beleid ten aanzien van monitoring, welke onderzoeksmethoden kunnen worden ingezet en wat wetenschappelijk en praktisch gezien de randvoorwaarden zijn. Dit heeft geresulteerd in een advies (zie downloads) waarop toekomstige observatieonderzoeken, een risico-checklist en vragenlijstonderzoek kunnen worden uitgewerkt.

Downloads
Rijkswaterstaat monitort geregeld risicofactoren met betrekking tot veilige verkeersdeelnemers. De laatste versie van deze metingen vind je hieronder:    
Naast straatmetingen laat het minsterie van IenW voor de indicator Veilige verkeersdeelnemers ook vragenlijstonderzoek doen naar onderwerpen als rijden onder invloed, gebruik van gordel, helm en kinderzitje en vasthouden van mobiele telefoon tijdens het rijden.    
Op gemeentelijk niveau wordt de risico-indicator Veilige verkeersdeelnemers niet systematisch voor heel Nederland gemeten. Het ministerie van IenW geeft in de Risicolens Rijden onder invloed inspiratie hoe je op een kwalitatieve manier kunt kijken naar rijden onder invloed van alcohol en drugs in je eigen gemeente.
© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven