Stappenplannen

Risicogestuurd beleid is gericht op een proactieve aanpak van risico’s in het verkeerssysteem. We kijken dus niet alleen naar ongevallen en slachtoffers, maar we maken een risicoanalyse van specifieke delen van het wegennet: van welke factoren weten we zeker dat ze leiden tot potentieel gevaarlijke situaties in het verkeerssysteem?

Bij deze risicoanalyse maken we gebruik van wetenschappelijk onderbouwde informatie over veelvoorkomende ongevalsoorzaken en daarvan afgeleide risicofactoren. Op basis daarvan kunnen we gericht beleid ontwikkelen om de belangrijkste risico’s aan te pakken.

In de toolkit van deze website vindt je een stappenplan voor het maken van een risicoanalyse en een stappenplan om tot een uitvoeringsprogramma te komen.
Terug naar 'Risicoaanpak'
Submenu openen

Beginnen met risicogestuurd beleid

© Copyright 2021 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven