Themabijeenkomst kennisnetwerk SPV: Veilige schoolmobiliteit

Het kennisnetwerk SPV organiseert een drietal themabijeenkomsten dit jaar: over fietsers, ouderen en deze over veilige schoolmobiliteit.

Schoolmobiliteit is en blijft een belangrijk thema voor gemeenten. We bieden de laatste kennis en praktijkvoorbeelden aan als het gaat om de inrichting, gedragsbeinvloeding en beleid en participatie.

De inschrijfpagina is hier te vinden.

Programma
 
12.30u                 Inloop
13.00u                 Opening en korte introductie Kennisnetwerk SPV (Wilma Slinger, CROW)
13.10u                 Schoolmobiliteit: de feiten en de cijfers (SWOV, Agnieszka Stelling)
13.25u                 Maarten van het Bolscher van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
13.40u                 Deelsessie naar keuze, ronde 1
14.30u                 Pauze
14.45u                 Deelsessie naar keuze, ronde 2
15.35u                 Welke tip neemt u mee?
15.55u                 Afsluiting
16.00u                 Drankje tot 17.00 uur.
 
 
Deelsessies:
                      Fysieke omgeving:
 • Schoolstraten in Den Haag
  Twee weken in september is de straat tijdens de schoolspitstijden afgesloten geweest bij basisschool de Abeel. In deze bijdrage gaat de gemeente Den Haag in op de voorbereiding, de proef zelf en de evaluatie van deze pilot en de lessen voor andere gemeenten die zo’n maatregel overwegen. (Ronald Woudstra, gemeente Den Haag)
 • Fysieke maatregelen
  Er zijn allerlei fysieke maatregelen mogelijk in de schoolomgeving. Welke springen eruit als het gaat om haalbaarheid, effect? Wat  is het arsenaal waar je uit kan putten? Praktische voorbeelden staan centraal. (Geertje Hegeman, RHDHV)
 • Star Rating for Schools (SR4S)
  In het buitenland is al de nodige ervaring opgedaan met deze aanpak: de sterrenscore voor scholen. Na een uitgebreide pilotfase is deze methodiek met bijbehorende app gelanceerd. Een korte pitch over dit instrument dat bij uitstek geschikt is om risico’s in de schoolomgeving in kaart te brengen. (Marianne Dwarshuis, ANWB)
 
 
Gedragsbeïnvloeding:
 
 • Recent onderzoek Team Alert
Team alert heeft op twee aspecten recent onderzoek gedaan en geeft een sneak preview van de resultaten.
 
Fietsen in groepen
Jongeren die voor het eerst naar de middelbare school gaan vormen vaak een fietsgroepje. Met dit groepje leggen zij een nieuwe route af waar veel in gebeurt. Dit komt helaas niet altijd ten goede aan de verkeersveiligheid! Zo zien we helaas een piek aan fietsongelukken in de maand september. Hoe komt dit? Hoe ontstaat zo’n fietsgroepje? Wat voor (risico)gedrag vertonen jongeren tijdens deze fietsroute en waarom doen zij dit? TeamAlert ging met de jongeren in gesprek middels focusgroeponderzoek en vond antwoorden op deze vragen. (Well Kömhoff, TeamAlert)
 
De fietsenstalling: de effectiefste plaats voor interventies?
Wie herkent het niet; appende scholieren op de fiets. TeamAlert onderzocht het effect van een interventie op de meest relevante plek voor gedragsverandering voor deze jongeren: de fietsenstalling. Het onderzoek verschijnt in december. Op deze bijeenkomst een sneak peak van de eerste (voorlopige) resultaten. (Sophie Postma, TeamAlert)
 
 • Fietshelden en de junior-fietsburgemeester
  In Amsterdam wordt op scholen en op naschoolse opvang gestimuleerd dat kinderen bezig zijn met de fiets en nadenken over het onderwerp fietsveiligheid. Als je een goed idee hebt dan kan je de fietsheld van de school worden! Uit alle fietshelden wordt uiteindelijk de junior-fietsburgemeester gekozen. Er is een toolkit gemaakt die komend jaar beschikbaar komt waar anderen inspiratie uit kunnen halen! (Suzanne Mol, gemeente Amsterdam)


       Samenwerking
 
 • De ouders…
Veilige schoolmobiliteit wordt onder andere beïnvloed door de vervoerskeuzes van ouders en kinderen. Er is al veel vooral kwantitatieve informatie over de haal- en brengproblematiek rondom scholen. Om effectieve interventies voor ouders te kunnen ontwikkelen heeft Veilig Verkeer Nederland onderzoek gedaan naar de diepere drijfveren van ouders in hun vervoerskeuze. Waarom brengen ouders hun kind met de auto? En wat kunnen we doen om fietsen en lopen naar school te stimuleren?
 
Daarnaast licht VVN de succesvolle aanpak de ‘Veilige schoolomgeving’ toe die zij heeft ontwikkeld waarbij samenwerken met vooral ook ouders en scholen centraal staat.  Hoe zit deze aanpak in elkaar, welke data komt hier uit voort en wat kunnen anderen hiervan leren? Een illustratie van deze aanpak en evaluatie daarvan komt van de provincie Groningen. (Dave van Bogaert, VVN en Foppe Jorna, Provincie Groningen)
 
 
 • Tilburg Veilig naar school: De EU als katalysator
  Tilburg is op een aantal vlakken bezig om de kinderen zo veilig mogelijk naar school te kunnen laten gaan. Zij is een van de zeven EU-steden die meedoet aan het Europese mobiliteitsproject Metamorphosis en heeft onder die vlag veel ervaring opgedaan met kinderparticipatie als het gaat om veilige schoolomgeving. Ook is Tilburg bezig met ontwerp van nieuwe elementen voor de buitenruimte om een schoolomgeving te markeren die in 2020 op straat komen. (Inez Rastovac, gemeente Tilburg)
 
 
Deze bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die werkzaam is bij decentrale overheden. Bij overinschrijving houden we het recht voor om een selectie te maken.
 

Terug naar 'Bijeenkomsten'
Submenu openen

Themabijeenkomst kennisnetwerk SPV: Veilige schoolmobiliteit

© Copyright 2021 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven