SPI-monitor

De Landelijke monitor risico-indicatoren verkeersveiligheid, kortweg SPI-monitor, bevat beleidsinformatie voor het proactief uitvoeren van verkeersveiligheidsbeleid op basis van de risicogestuurde aanpak. De monitor is bedoeld voor gemeenten, provincies, vervoerregio’s, waterschappen en het Rijk.
 

Vijf indicatoren

Het dashboard bevat landelijke informatie over ongevallen en vijf risico-indicatoren:
  • Veilige infrastructuur (wegvak, fietspad, kruispunt)
  • Veilige snelheid
  • Veilige verkeersdeelnemers
  • Veilige voertuigen
  • Hoogwaardige traumazorg
Iedere wegbeheerder kan inzoomen op de informatie voor het eigen beheergebied.
 

Meer datasets volgen

De data voor de verschillende risico-indicatoren zijn nog niet compleet. Er is nu informatie over veilige wegen, veilige fietspaden, veilige snelheid en ongevallen. Aan het aanvullen van ontbrekende data wordt continu gewerkt.
 

Login aanvragen

Voor toegang tot de monitor is een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. De aangeboden beleidsinformatie is namelijk deels afkomstig van databronnen die niet openbaar zijn. Vraag een login aan door een mail te sturen naar aanvraag@spimonitor.nl. Iedere aanvraag wordt apart beoordeeld. Een reactie op de aanvraag volgt binnen vijf werkdagen. De monitor staat hier: https://spimonitor.nl
 

Filmpje

​Bekijk hier het filmpje dat de werking uitlegt van de SPI-monitor.


 

Achtergrond

De SPI-monitor is ontwikkeld door het Kennisnetwerk SPV in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het dashboard maakt onderdeel uit van het Landelijke Actieplan Verkeersveiligheid 2022-2025 om de beschikbaarheid van landelijke data te verbeteren en ontsluiten.
 
De landelijke monitor is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de Taskforce Verkeersveiligheidsdata. Veel aandacht is besteed aan de kwaliteit en duiding van de data. Enerzijds omdat nog niet alle essentiële kenmerken van de risico-indicatoren van data zijn voorzien, anderzijds omdat het belangrijk is om te weten hoe datgene wat je ziet tot stand is gekomen en wat je er wel en niet uit kunt afleiden.
 

Vragen

Heb je vragen of opmerkingen, we horen ze graag!
Kennisnetwerk SPV
Tel: 085 4899 250
aanvraag@spimonitor.nl
© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven