Inspiratie

Heb je inspiratie nodig om een risicoanalyse te maken? Bekijk hier dan goede voorbeelden van gemeenten en provincies die de afgelopen jaren hun beleidsplannen, risicoanalyses en uitvoeringsprogramma's met het Kennisnetwerk SPV hebben gedeeld. Bij de meeste stappen uit het Stappenplan kunnen we een passend voorbeeld laten zien. Heb je nog vragen? Neem dan contact op met het Kennisnetwerk SPV. 

Stap 1a: hoe veilig zijn jouw wegen ingericht?

De inrichting van infrastructuur (wegvakken, fietspaden en kruispunten) heeft invloed op het ontstaan van ongevallen en de afloop ervan. Maak daarom een overzicht van wegvakken die onvoldoende veilig zijn ingericht. Prioriteit hebben vooral die wegen die onveilig zijn ingericht en waar veel verkeer gebruik van maakt.
> Ter inspiratie
Kijk ter inspiratie voor jouw eigen plan naar de Analyse verkeersveiligheid van de gemeente Beverwijk. Pagina 6 en 7 en Bijlage 1 geven invulling aan stap 1a door op kenmerkniveau een aantal items te inventariseren op een deel van de gemeentelijke wegen.
 

Stap 1b: Hoe veilig is je fietsinfrastructuur ingericht?

Maak ook een overzicht van fietsinfrastructuur die onvoldoende veilig is ingericht. Prioriteit heeft vooral die fietsinfrastructuur die onveilig is ingericht en waar veel fietsers gebruik van maken.
> Ter inspiratie
Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 van de Zeeuwse Uitvoeringsagenda geeft een mooi voorbeeld voor de invulling van deze stap op pagina 12 en 13.
  

Stap 1c: Hoe veilig zijn jouw kruispunten ingericht?

Een analyse van kruispunten is ook waardevol. Maak een overzicht van kruispunten die onvoldoende veilig zijn ingericht. Prioriteit hebben de kruispunten die onveilig zijn ingericht en die veel gebruikt worden.
> Ter inspiratie
Helaas is er op dit moment nog geen document beschikbaar ter inspiratie voor deze stap.
 

Stap 2: Hoe snel rijden verkeerdeelnemers op jouw wegen?

Snelheid is een belangrijke risico-indicator voor het ontstaan van ongevallen en de ernst van de afloop ervan. Hoe gevaarlijk de snelheid is, hangt ook af van hoe de weg is ingericht en welke verkeersdeelnemers zijn toegestaan. Onderzoek daarom wat het aandeel hardrijders is op welke wegen. Bekijk vervolgens of de snelheid niet te hoog is voor de situatie. Maak een overzicht van wegvakken met een relatief hoog aandeel snelheidsovertreders. Prioriteit hebben wegvakken met een relatief hoog aandeel snelheidsovertreders.
 > Ter inspiratie
Kijk ter inspiratie naar de Risicoanalyse verkeersveiligheid gemeente Tytsjerksteradiel. Pagina 28 en 29 laten zien hoe eigen metingen worden gebruikt voor de invulling van deze stap.
 

Stap 3a: Hoe vaak rijden mensen onder invloed van alcohol, drug of medicijnen?

Rijden onder invloed van psycho-actieve stoffen zoals alcohol, drugs en sommige medicijnen is van invloed op het ontstaan van ongevallen en de ernst van de afloop ervan. Onderzoek daarom het aandeel bestuurders onder invloed van alcohol of drugs en maak een overzicht van gevaarlijke gedragingen. Prioriteit hebben vooral die gedragingen die relatief veel een ongewenste richting uitwijzen.
> Ter inspiratie
Analyse verkeersveiligheid gemeente Beverwijk. Paragraaf 2.1.4 op pagina 9 laat een voorbeeld zien van de invulling van deze stap, ondanks het ontbreken van regionale cijfers.
 

Stap 3b: hoe vaak gebruiken verkeerdeelnemers beveiligingsmiddelen?

Gebruik van beveiligingsmiddelen zoals autogordels, kinderzitjes en helmen is van invloed op de ernst van de afloop van een ongeval. Onderzoek daarom het aandeel bestuurders dat de autogordel gebruikt, het aandeel dat kinderen in een kinderzitje vervoert en berijders van tweewielers die een helm dragen. Maak een overzicht van gevaarlijke gedragingen. Prioriteit hebben vooral die gedragingen die relatief veel een ongewenste richting uitwijzen.
> Ter inspiratie
Helaas is er op dit moment nog geen document beschikbaar ter inspiratie voor invulling van deze stap. Wel kun je dit rapport lezen om je te helpen deze stap te behandelen in je eigen plan: Apparatuurgebruik, gordeldracht en gebruik kinderzitjes door automobilisten en chauffeurs, op gemeentelijke wegen, provinciale wegen en autosnelwegen - Rijkswaterstaat Publicatie Platform. Rijkswaterstaat monitort geregeld risicofactoren met betrekking tot veilige verkeersdeelnemers. Onderaan deze webpagina kun je de verschillende rapportages vinden: Veilige verkeersdeelnemers.
 

Stap 3c: hoe vaak voeren verkeerdeelnemers verlichting?

Lichtvoering door verkeersdeelnemers is van invloed op het voork√≥men van een ongeval. Onderzoek daarom het aandeel verkeersdeelnemers dat licht voert, vooral in situaties met verminderde zichtbaarheid, zoals tijdens duisternis en maak daar een overzicht van. 
> Ter inspiratie
Kijk ter inspiratie naar de Risicoanalyse gemeente Laarbeek. Pagina 11 laat zien hoe invulling gegeven wordt aan deze stap terwijl er geen data beschikbaar is van de gemeente Laarbeek zelf.
 

Stap 3d: hoe vaak zijn verkeerdeelnemers met hun aandacht bij het verkeer?
Het is belangrijk om met je aandacht bij het verkeer te zijn om het ontstaan van een ongeval te voorkomen. Onderzoek daarom het aandeel bestuurders dat niet is afgeleid en niet vermoeid aan het verkeer deelneemt. Maak daartoe een overzicht van gevaarlijke gedragingen. Prioriteit hebben vooral die gedragingen die relatief veel een ongewenste richting uitwijzen.

> Ter inspiratie
Kijk ter inspiratie voor je eigen plan naar de Risicoanalyse en uitvoeringsagenda Kerkrade. Pagina 27 en 29 laten zien hoe invulling wordt gegeven aan deze stap.
 

Stap 4: hoe veilig is het wagenpark bij jou in de buurt?

De veiligheid van het wagenpark is belangrijk om met name inzittenden van het voertuig te beschermen tegen de gevolgen van een ongeval en het ontstaan ervan te voorkomen. Onderzoek daarom het aandeel veilige voertuigen.
Er zijn diverse landelijke gegevensbouwstenen beschikbaar waarmee de veiligheidskwaliteit van het wagenpark kan worden bekeken, zoals Euro NCAP-sterren voor nieuwe voertuigen, leeftijd van het wagenpark en apk-status. Voor regionale regievoerders is deze informatie minder geschikt. Zie voor informatie over de beschikbare landelijke gegevensverzameling Bijlage 3 van Stappenplan: van risicoanalyse tot uitvoeringsprogramma. Met deze informatie kun je bekijken hoe het staat met de veiligheid van voertuigen in je gebied en hoe deze zich over de tijd ontwikkelt.
> Ter inspiratie
Helaas is er op dit moment nog geen document beschikbaar ter inspiratie voor deze stap.
 

Stap 5: wat is de responsetijd van ambulances bij spoedritten?

Hoogwaardige traumazorg is belangrijk om de gevolgen van een ongeval te beperken. Maak een overzicht van aanrijtijden van spoedritten in de regio en geef prioriteit aan de aanpak in gebieden waar minder dan 95% van de ritten een aanrijtijd heeft van maximaal 15 minuten. 
Algemene informatie over spoedritten is op regioniveau beschikbaar via Ambulancezorg Nederland. Met deze informatie kun je bekijken in hoeverre de aanrijtijden in jouw gebied voldoende zijn en hoe ze zich ontwikkelen.
> Ter inspiratie
Helaas is er op dit moment nog geen document beschikbaar ter inspiratie voor deze stap.
 

Stap 6: hoe kun je de omvang van problemen prioriteren?

Om van alle verzamelde gegevens over risico-indicatoren te kunnen vaststellen waar de problemen het grootste zijn en prioritering in aanpak om die reden het meest voor de hand ligt, is het belangrijk deze zo veel mogelijk te combineren. 
Combineer de gegevens bijvoorbeeld op een wegen- of gebiedskaart of maak een cijfermatige analyse. Daar waar de meeste problemen samenkomen of het grootst zijn, is de prioriteit voor een aanpak het grootst.
> Ter inspiratie
Kijk ter inspiratie naar de Risicoanalyse verkeersveiligheid gemeente Noordoostpolder. Hoofdstuk 7 geeft invulling aan deze stap.
© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven