Kernenmethode

Met de Kernenmethode brengen we de veiligheid van een regionaal wegennetwerk in kaart. Dat doen we door te onderzoeken in hoeverre de wegen binnen een netwerk voldoen aan de structuur en functie die ze behoren te hebben: stroomweg, gebiedsontsluitingsweg of erftoegangsweg. Met andere woorden: welke wegen binnen het netwerk zijn op de juiste manier gecategoriseerd en welke niet? Op basis daarvan kunnen we beoordelen of de weg duurzaam veilig is ingericht en of het netwerk op een veilige, coherente wijze is opgebouwd.
 
De Kernenmethode gaat uit van een indeling van verbindingen – lees: wegcategorieën – tussen gebiedskernen, afhankelijk van de grootte en het belang van die kern (aantal inwoners, activiteiten).
 
In een notendop volgt de methode vier vragen:
  1. Uit welke kernen bestaat het netwerk?
  2. Hoe zijn die kernen gerangschikt?
  3. Welke wegcategorieën zijn nodig om die kernen te verbinden?
  4. Hoe zijn de kernen in de praktijk verbonden? 
De Kernenmethode is onderdeel van ProMeV


Ervaringen van ontwerpers en gebruikers

SWOV

Een toets op de categorisering van het provinciale (gemeentelijk) wegennet.

Geschikt
Voor een controle van de categorisering van de hoofdwegenstructuur van een regio.

Ongeschikt
Voor kleinschalige wegnetwerken (dus zonder duidelijke (woon)kernen).


Provincie Gelderland
De methode is bedoeld om de wegcategorisering te verifiëren.

Ongeschikt
Voor het bepalen van het risico op ongevallen.


Provincie Noord-Holland
Een helder beeld gekregen van het wegennetwerk en de (ideale) economische verbindingen.

Geschikt
Voor een netwerkclassificatie.

Ongeschikt
Voor heel grote gebieden omdat het dan een te ingewikkeld/omvangrijk proces wordt.


Benodigde data
- Grootte van de kernen
- Categorisering van de routes
- Kennis over het belang van de kernen en verbindingen met andere kernen

Waar toegepast
Als onderdeel van ProMeV in delen van Gelderland (2015) en Noord-Holland (2015). De provincies Groningen, Drenthe en Limburg hebben gewerkt met (een deel van) ProMeV.

In beheer bij
SWOV

Contact
Govert Schermers (SWOV)
E: govert.schermers@swov.nl
T: +31 (0)70 317 33 33

Meer informatie
Handleiding Kernenmethode
© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven