NSI

Met NSI (Network Safety Index) kun je snel en eenvoudig vaststellen welke 50km/uur-wegen ‘relatief veilig’ en welke ‘relatief onveilig’ zijn. De resultaten verwerk je in een index. Op basis daarvan kun je vervolgens bepalen welke 50/uur-wegen als eerste moeten worden aangepakt.
 
De NSI is gebaseerd op een combinatie van infrastructurele kenmerken en verkeersintensiteiten. De infrastructurele kenmerken verzamel je met de instrumenten
DV-meter, VSGS, CycleRAP. De verkeersintensiteiten kun je bijvoorbeeld bepalen met telapparatuur, verkeersmodellen en mobiele telefoon app’s.


Ervaringen van ontwerpers en gebruikers

SWOV
Inzicht in die wegen (50- en 80 km/uur) die vanwege de combinatie van hun inrichting/infrastructuurkenmerken en intensiteit relatief onveilig zijn.

Geschikt
Voor het inzichtelijk maken welke wegen het meest onveilig zijn én welke kenmerken bijdragen aan de verkeersonveiligheid op de betreffende wegen. Met de diagnose kan tot één of meerdere aanpassingen worden besloten.

Ongeschikt
Voor het aangeven welke aanpassingen je moet toepassen en wat die gaan kosten.


Gemeente Amsterdam
Met NSI kun je met risicofactoren vaststellen op welke locaties de meeste kans is op ongevallen. Op basis van deze informatie kunnen er preventief maatregelen worden genomen om ongevallen te voorkomen.

Geschikt
- Voor het preventief en objectief prioriteren welke locaties aangepakt moeten worden om het aantal verkeersslachtoffers te verminderen. Dit is met name van belang voor beleid en R&D.
- Voor programma, onderzoek en wegbeheer kan NSI dienen als een extra informatiebron, maar is het model niet noodzakelijk.

Ongeschikt
Een eerdere versie leverde geen nieuwe (adequate) locaties op boven de expertlijst.


Benodigde data
- Lengte van de straat
- Aantal grote kruispunten/km
- Aantal kleine kruispunten/km
- Aantal rotondes/km
- Aanwezigheid tram/bus
- Intensiteiten
- Aantal ongevallen
- Kenmerken DV-meter
- Kenmerken VSGS
- Kenmerken CycleRAP

Waar toegepast
Het instrument is getoetst en toegepast in de gemeente Amsterdam.
Momenteel wordt het instrument – in aangepaste vorm – toegepast in de Vervoerregio Amsterdam, de provincie Zuid-Holland en de provincie Noord-Holland.

In beheer bij
Gemeente Amsterdam
ANWB
SWOV 

Contact
Gert Jan Wijlhuizen (SWOV)
E: gert.jan.wijlhuizen@swov.nl
T: +31 (0)70 317 33 33

Meer informatie
Ontwikkeling Network Safety Index gemeente Amsterdam
© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven