Ongevalsrisico.nl

Ongevalsrisico.nl geeft een online overzicht van risicovolle wegen in Nederland op basis van risico-indicatoren. Het model bevat een groeiend aantal uitgewerkte risico-indicatoren voor wegvakken, kruispunten en fietspaden. Hierin zijn risico’s opgenomen als ‘onveilig ingerichte fietspaden’, ‘ongeloofwaardige 30km/uur-wegen’, ‘snelheidsovertredingen’ en de aanwezigheid van scholieren. 
 
Via een dasboard-app krijg je als wegbeheerder inzicht in risicovolle locaties. De app bevat ook risicoscores op basis van ongevallencijfers en een voorspelmodel op basis van ‘machine learning’.


Ervaringen van ontwerper en gebruiker

DOK data
Advies aan verkeerskundigen welke wegvakken en kruispunten risicovolle locaties zijn en hoe de verkeersveiligheid proactief te verhogen. Dit helpt bij het opstellen van uitvoeringsagenda's.

Geschikt
Voor het opstellen van proactief risicogestuurd verkeersveiligheidsbeleid. De dashboard-app geeft verkeerskundigen de mogelijkheid om op een gebruiksvriendelijke manier wegvakken en kruispunten weer te geven met
1) hoge risicoscores
2) veel verkeersongevallen en/of
3) veel subjectieve meldingen van burgers.
De dashboard-app geeft ook voor elk wegvak/kruispunt een lokale adviesrichting welke risico-indicatoren correleren met verkeersongevallen.

Ongeschikt
- Het model is niet geschikt voor geautomatiseerde besluitvorming. Het verkeersveiligheidsmodel adviseert verkeerskundigen welke wegeigenschappen correleren met verkeersongevallen, maar het is en blijft aan de verkeerskundige om dit advies om te zetten in eventuele actie of aanpassingen aan wegen en kruispunten.
- Ongevalrisico.nl is niet geschikt voor toepassing door gebruikers zonder verkeerskundige achtergrond.


Gemeente Den Haag

Geschikt
Om inzicht te krijgen in ongevalsrisico op het netwerk van de hele stad.

Ongeschikt
Om te raadplegen door een leek en conclusies te trekken.


Benodigde data
- Een brede dataset over wegvakken, kruispunten en fietspaden.
- Data over verkeersongevallen (zoals locatie, coördinaten en straatnaam).
- Waar mogelijk open data met een vergaande focus op datakwaliteit.
- Waar mogelijk met gebruik van landelijke bronnen in plaats van maatwerkbronnen.

Waar toegepast
Ongevalrisico.nl wordt gebruikt door de gemeenten Rotterdam en Den Haag, de provincies Utrecht, Fryslan, Drenthe en Gelderland en het Havenbedrijf van Rotterdam.

In beheer bij
DOK data
 
Contact
Arjan Knol
E: arjan.knol@dokdata.nl
T: +31 (0)6 161 00 262

Meer informatie
Ongevalsrisico.nl (website)
© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven