VIA Signaal Snelheden

Een abonnement op VIA Signaal biedt toegang tot gedetailleerde informatie (per maand) over actuele snelheden: snelheidslimiet, aantal metingen, de zogenaamde freeflow snelheid (de snelheid van auto’s waarvan de snelheid niet door ander verkeer wordt bepaald), maximaal gereden snelheid, V85 en uitsplitsing naar met en zonder vertraging, gemiddelde snelheid en uitsplitsing naar met en zonder vertraging, overtredingsklassen, aandeel limietoverschrijders, overschrijdingskalender, gemiddelde vertraging, vertragingskalender, reistijd, snelheid tijdens vertraging en filetijd van alle wegen in Nederland. De Trajectrapportage geeft een interactief detailinzicht in de snelheden, ongevallen en Street View-foto’s (ook per wegvak).

De data voor VIA Signaal Snelheden zijn afkomstig van geografisch data- en kaartspecialist HERE, die actuele gegevens verzamelt via onder andere navigatiesystemen en apps van meer dan honderd verschillende organisaties.


Ervaringen van ontwerpers en gebruikers

VIA
- Daadwerkelijk gemeten snelheden per rijrichting, 24/7. 
- Representatief voor het totale verkeer en alle reisbewegingen.
- Per maand actuele cijfers van het gehele wegennetwerk. 
- Interactieve kaarten zijn op maat te maken door selecties op te geven.
- De data zijn ook als shapefile te downloaden.
- Analyses mogelijk van een langere periode (een maand tot meerdere jaren). 

Geschikt
- Voor het beantwoorden van vragen/klachten van bewoners.
- Voor het in kaart brengen van vertragingen.
- Samenwerking met onder andere de politie.
- Evaluaties van maatregelen of monitoring tijdens wegwerkzaamheden. 
- De snelheids(overtredingen)gegevens zijn opgenomen in verkeersveiligheidsrapportage BLIQ.

Ongeschikt
- Het instrument biedt geen realtime-informatie. 
- Het registreert geen snelheden van niet-motorvoertuigen.


Gemeente West-Betuwe
Het instrument geeft inzicht in de feitelijke snelheid.

Geschikt
Voor onderzoek, het afhandelen van klachten en het bepalen van locaties waar maatregelen nodig zijn.

Ongeschikt
Om de kaartjes zonder verdere toelichting te verspreiden naar bewoners.


Benodigde data
De data voor VIA Signaal Snelheden zijn afkomstig van softwareontwikkelaar HERE, die actuele gegevens verzamelt via onder andere navigatiesystemen en diverse apps van verschillende organisaties.

Waar toegepast
Circa 247 gemeenten hebben toegang tot VIA Signaal Snelheden. Het abonnement en de database worden kosteloos gedeeld met samenwerkende regio’s, provincies, Rijkswaterstaat, politie en CVOM.

In beheer bij
VIA
 
Contact
E: info@via.nl
T: +31 (0)73 657 91 15

Meer informatie
Website VIA
© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven