Monitor Startakkoord: aantal afgeronde uitvoeringsagenda's stijgt naar 57%

De jaarlijkse enquête van Kennisnetwerk SPV onder Nederlandse gemeenten laat zien dat van de 135 gemeenten die reageerden 57% een uitvoeringsagenda verkeersveiligheid heeft afgerond, of nog verwacht af te ronden in 2022. In 2021 ging het om 46% van de gemeenten en in 2020 om 18%. Dat staat in Monitor Startakkoord Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 van november 2022.


Het aantal gemeenten dat een risicoanalyse heeft afgerond of in 2022 verwacht af te ronden ligt op 71% van de respondenten, tegen 70% in 2021 en 55% in 2020. 6% van de gemeenten is niet van plan een risicoanalyse uit te voeren, vooral omdat deze regionaal/provinciaal wordt opgesteld, vanwege te weinig middelen/capaciteit of omdat gekozen is voor een andere vorm, bijvoorbeeld een gemeentelijk verkeers- en vervoerplan. Om diezelfde redenen stelt 12% van de gemeenten geen uitvoeringsagenda op.
 

Stappenplannen

In het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) is afgesproken dat elke regio een risicoanalyse maakt van het eigen verkeerssysteem. Op basis daarvan stelt de regio vervolgens een uitvoeringsagenda op. Het Kennisnetwerk SPV heeft als leidraad hiervoor een Stappenplan Risicoanalyse en een Stappenplan Uitvoeringsprogramma gemaakt. 
 
Deze en andere afspraken zijn vastgelegd in Het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV 2030) en in het bijbehorende Startakkoord. Om de voortgang hiervan te meten, brengt het Kennisnetwerk SPV elk jaar de Monitor Startakkoord uit. Alle provincies en (vervoer)regio’s hebben inmiddels een risicoanalyse en uitvoeringsagenda, zodat de monitor van 2022 uitsluitend was gericht op gemeenten.
 

Respons 39%

De resultaten van het onderzoek kunnen niet zomaar worden vertaald naar alle Nederlandse gemeenten omdat slechts 39%, 135 van de 344 gemeenten, de enquête invulde en de respondenten bovendien geen aselecte steekproef vormde van het totale aantal Nederlandse gemeenten. Mogelijk waren gemeenten die al ver gevorderd zijn met het SPV eerder geneigd de enquête in te vullen dan gemeenten die er bijvoorbeeld door capaciteitsgebrek nog niet aan zijn begonnen.Download hier Monitor Startakkoord van november 2022.

Terug naar '2022'
Submenu openen

Monitor Startakkoord: aantal afgeronde uitvoeringsagenda's stijgt naar 57%

© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven