Terugblik op webinars voor ambtenaren verkeersveiligheid

Na een succesvolle reeks webinars voor (nieuwe) beleidsmedewerkers verkeerveiligheid in 2023, heeft het Kennisnetwerk SPV de lijn doorgetrokken in 2024. Tom Seising, programmamanager van het Kennisnetwerk SPV, leidde de eerste twee sessies op 20 en 27 maart en brengt daarover verslag uit.


Daar zit je dan, met gezonde spanning voor een groep (beleids)medewerkers verkeersveiligheid bij decentrale overheden. De eerste keer blijft altijd even afwachten of de voorbereidingen voldoende blijken en de techniek je niet in de steek laat, maar het gaat goed! Na afloop mag het webinar in de ochtend van woensdag 20 maart een succes heten.
 
In de twee uur die we samen doorbrengen gaat het over de risicogestuurde aanpak verkeersveiligheid. De voorstelronde maakt duidelijk dat we een mooie mix hebben van gemeenten en provincies, verdeeld over het hele land. Een mix die tijdens de sessie goed de overeenkomsten én verschillen tussen de beide overheden duidelijk maakt. We hebben allemaal hetzelfde doel, maar de aanpak en verantwoordelijkheden liggen soms ver uit elkaar. Prachtig om de interactie te zien en hoe mensen tot elkaar komen.
 

Nieuwe hulpmiddelen

Het eerste uur komen achtereenvolgens de rol van het Kennisnetwerk SPV, de doelen van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid en het risicogestuurd werken aan de orde. Na een korte pauze ligt de focus in het tweede uur met name op de hulpmiddelen die het Kennisnetwerk SPV biedt ter ondersteuning van de risicogestuurde aanpak. Mensen verbazen zich over de vele tools. Ook de nog te ontwikkelen hulpmiddelen voor dit jaar worden goed ontvangen; de blauwdrukken voor het uitvoeren van een risicoanalyse en het beoordelen van uitvoeringsplannen.
 
Een van de beschikbare tools, de SPI-monitor, krijgt extra aandacht. Het dashboard geeft decentrale overheden inzicht in de risico’s op lokaal niveau zodat ze daar proactief beleid op kunnen voeren. Na een korte geschiedenisles over de totstandkoming, bespreken we de opties van de SPI-monitor. Dit leidt tot enkele kritische vragen en opmerkingen die bruikbare input opleveren voor de verdere ontwikkeling van de monitor.
 
De sessie eindigt met een dankwoord aan alle aanwezigen en een oproep gebruik te maken van regiosessies om het Kennisnetwerk SPV bij aan te haken, zowel op ambtelijk/uitvoerend niveau als voor de bestuurlijke laag.
 

Sessie 27 maart 2024

Omdat de belangstelling voor de sessie van 20 maart groot was, houden we een tweede bijeenkomst op woensdag 27 maart. Dit keer wél met een technisch mankement aan de start. Gelukkig kunnen de deelnemers na enige tijd aansluiten. Opnieuw is sprake van een betrokken groep professionals die er, soms met enige scepsis, een mooie bijeenkomst van maken. Deze keer geen mix van verschillende overheden, maar een selectie van gemeenten uit alle windstreken. Bijzonder is dat de deelnemers ook kritisch naar zichzelf en de eigen organisatie durven kijken.
 
Eén van de aanwezigen vertelt niet alleen binnen de eigen grenzen naar risico’s te kijken, maar ook bij de omliggende gemeenten en zelfs in de regio. Die zienswijze sluit aan bij de noodzakelijke gezamenlijke aanpak ter verbetering van de verkeersveiligheid. Uiteindelijk zijn we samen verantwoordelijk voor het doel om te komen tot nul verkeersslachtoffers in 2050.
 

Schrijf je in!

Gezien de grote belangstelling hebben we het aantal online bijeenkomsten uitgebreid. Dus, werk je als (beleids)ambtenaar bij een provincie, vervoerregio, gemeente of waterschap? En wil je meer weten of de risicogestuurde aanpak verkeersveiligheid? Meld je dan nu aan! Hopelijk tot snel bij de sessie over de risicogestuurde aanpak verkeersveiligheid of bij een van de andere bijeenkomsten van het Kennisnetwerk SPV.
 

SPI-monitor

Benieuwd hoe het staat met de SPI-monitor? Vraag een login aan via aanvraag@spimonitor.nl en ervaar het zelf! > www.spimonitor.nl

Terug naar '2024'
Submenu openen

Terugblik op webinars voor ambtenaren verkeersveiligheid

© Copyright 2024 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden
Scroll naar boven